Hulbæltet ved No Stampe

No Stampe hulbæltet blev fundet i 2009 i forbindelse med en skovrejsningssag og undersøgt delvist det efterfølgende år. Lokaliteten er beliggende nær No by, omtrent 2,5 km nordøst for Ringkøbing. Hulbæltet har oprindeligt været 200-250 m langt og nogenlunde lineært. Bæltet ligger på tværs af et lokalt vandskel mellem to vandløb i et landskab, som er præget af lokale højninger og vidstrækte eng- og mosedrag.

No Stampe er et komplekst hulbælte med sektioner, udvidelser og genopgravninger. Undersøgelsen viste, at hullerne har stået åbne, og de opfattes som værende del af et forsvarsanlæg. Der er ikke gjort daterende observationer. Ud over sit alternative hulbæltelayout, udmærker lokaliteten sig ved fundet af to parallelle rækker af genopgravede huller gennem anlægget. Det tolkes som sporene efter en passage, som man har lukket i flere tilfælde.

Lokaliteten No Stamp repræsenterer en foreløbigt uset af hulbæltefænomenet. Særligt påfaldende er det forløb af tid som de mange tilføjelser og stedvise genopgravninger må afspejle. Der er ikke tale om et pludseligt anlagt forsvarsanlæg, men snarere en permanent spærring af et knudepunkt.

Comments are closed.