Hulbælterne ved Skraldhede

Ringkøbing-Skjern Museum og undertegnede undersøgte i 2008 et hulbælte, der var fremkommet ved vejarbejde langs hovedvej A15, øst for Ringkøbing. Lokaliteten er beliggende på et nu tilplantet hedeareal, ved navn Skraldhede. Området har historisk set været en tvangspassage for øst-vest gående færdsel til og fra Rindumhøjningen, hvor Ringkøbing by i dag ligger.

For at afklare hulbæltets form og datering, blev der i 2010 foretaget en undersøgelse i plantagen nord for A15. Herved fremkom yderligere et hulbælte, parallelt til det førstfundne. Begge har et linæert forløb over mindst 237 m. Hulbælternes bredde varierer mellem 3-5 meter med 6-11 rækker huller. Hullerne i begge anlæg bærer tydeligt præg af en gradvis opfyldning og podsolering, hvilket entydigt viser, at de stod åbne i deres funktionstid. De dateres med forbehold til førromersk jernalder ud fra genstandsfund.

Der kendes yderligere to hulbæltelokalitet på tværs af A15, inden for en afstand på henholdsvis 1 og 2 kilometer. Der kendes ikke spor af bebyggelse i nærområdet. Hulbælterne tolkes som værende anlagt strategisk til forsvarsbrug i et ingenmandsland mellem 2-3 bebyggelsesområder.

 

Comments are closed.