Fortiden set fra Himlen

Fortiden set fra himlen er et fireårigt forskningsprojekt i forskellige aspekter af luftfotoarkæologien. Projektet finansieres af kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen, Augustinus Fonden, C. Bendix Fond og Holstebro Museum. Projektperioden strækker sig over fire år fra 2009 til 2013. Projektet er af Kulturministeriet udpeget som et nationalt opdrag. I 2009 og 2010 er det en del af den regionale kulturaftale mellem kommunerne i det tidligere Ringkøbing Amt og Kulturministeriet. Leder og udvikler af projektet er museumsinspektør Lis Helles Olesen.

Formålet med projektet Fortiden set fra himlen er at synliggøre og kortlægge de enestående muligheder, luftfoto-arkæologien rummer forskningsmæssigt, formidlings­mæssigt og i planlægningssammenhænge. Det handler om at skabe større viden om og forståelse for vores skjulte kulturarv.

Store projekter i udlandet har allerede vist luftfotoarkæologiens store potentiale. Vi skimter mulighederne i Danmark. Med Fortiden set fra himlen skal en række aspekter afdækkes her i landet. Gamle luftfotoserier kortlægges, tolkes og udtegnes. Mange timers flyvninger skal give nye optagelser af skjulte, ukendte fortidsminder og synlige nationale mindesmærker. Hundreder af fredede fortidsminder skal overflyves og overvåges for at vurdere mulighederne for at lave tilsyn fra luften. Havbunden skal udforskes fra luften, og internationale og nationale møder skal styrke forståelsen for og samarbejdet omkring vores fælles kulturarv. Ny teknik skal tages i brug, og sidst, men ikke mindst skal der skrives og fortælles vidt og bredt om forhistorien og projektet.

Luftfotoarkæologien viser vejen frem mod en større hensyntagen til den skjulte kulturarv. Med tiltrædelse af Maltakonventionen har Danmark forpligtet sig til at gøre brug af ikke-destruktiv arkæologi. Mængden af informationer om forhistoriske anlæg i eksisterende og nyoptagne luftfotos vil forøge forskningsmulighederne og give nye udfordringer for arkæologer, og samtidig skabe bedre oversigt over den skjulte kulturarv til gavn for den fysiske planlægning.

Den enestående mulighed luftfotoarkæologien giver for at dække store områder på en meget økonomisk måde – både hvad angår tid, penge og arbejdskraft – har i flere lande gjort den uundværlig i udforskningen, fortolk­ningen og beskyttelsen af såvel enkeltlokaliteter som hele fortidslandskaber.

Comments are closed.