Lidt om mig

billede3 Mit navn er Esben Schlosser Mauritsen og jeg er uddannet i Forhistorisk Arkæologi ved Aarhus Universitet.  Jeg er opvokset i Vester Sottrup ved Sønderborg og har taget matematisk studentereksamen på Sønderborg Statskole 1999-2001. Efter gymnasiet og frem til min indskrivning på universitetet i september 2002 arbejdede jeg som udgravningsassistent for Haderslev Museum. Gennem min studietid har jeg haft diverse udgravningsjobs på Kulturhistorisk Museum i Randers, Forhistorisk Museum på Moesgård, Odense Bys Museer, Archäeologisches Landesamt Schleswig-Holstein og Viborg Stiftsmuseum. Som færdiguddannet har jeg været ansat på forskningsprojektet ”Kongens Borge” på Moesgård Museum. Siden begyndelsen af 2008 har jeg været ansat som museumsinspektør på Ringkøbing-Skjern Museum, hvor jeg arbejder med arkæologiske udgravninger og forvaltning af museumsloven. Sideløbende hermed arbejder jeg på forskningsprojektet ”Fortiden set fra himlen”, som udgår fra Holstebro Museum.

Mine interesser inden for arkæologien er meget brede – det hele er sgu spændende!

Udforskningen af de submarine er et af de områder jeg har arbejdet særligt med. Mit bachelorprojekt omhandlede  metode og kildekritik i marinarkæologien. I ”felten” har jeg deltaget i udgravningerne af submarine ertebøllebopladser i Danmark og Nordtyskland.

Mit kandidatspeciale havde titlen Vikings gods – kristen kirke. Om relationen mellem kirke, bebyggelse og adkomsten til jord i sen vikingetid og tidlig middelalder.

Siden 2004 har jeg også beskæftiget mig en del med luftfotoarkælologien. I 2005 påbegyndte jeg projektet ”Luftfotoarkæologisk undersøgelse af Olgerdiget og Æ Vold”. I 2006 udvidede jeg aktiviteterne med projektet ”Luftfotoarkæologisk rekognoscering efter vikingetidig bebyggelse i Schleswig og Sydjylland”. Fra og med sommeren 2008 har mine flyveaktiviteter primært været under vingerne af projektet ”Fortiden set fra himlen”.

Siden 2008 er jeg gået dybere ind i spørgsmålet om de ældste forsvarsanlæg fra Danmarks oldtid, de gådefulde hulbælter fra førromersk jernalder. Jeg havde allerede arbejdet med emnet i min studentertid i forbindelse med en opgave, men da jeg som nybagt museumsinspektør i 2008 blev kastet ud i undersøgelsen af hele to hulbælte-anlæg samme år, var der grundlag for at arbejde videre med denne spændende anlægsgruppe.

Comments are closed.